10.797222346,106.677222250

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Cung cấp máy phát điện 80,0kVA cho Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai - Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI