10.797222346,106.677222250

CUNG CẤP & LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN CIC GROUP

Cung cấp máy phát điện 15,0kVA cho CIC GROUP - PHÚ QUỐC - KIÊN GIANG

CUNG CẤP & LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN CIC GROUP