10.797222346,106.677222250

CUNG CẤP & LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN CHO HOÀN MỸ RESORT

Cung cấp máy phát điện 1.250,0kVA cho Hoàn Mỹ Resort - Phan Rang.

CUNG CẤP & LẮP ĐẶT MÁY PHÁT ĐIỆN CHO HOÀN MỸ RESORT