10.797222346,106.677222250

QGS-800 : 800,0kVA

Máy phát điện QNG là sản phẩm được tin dùng tại Việt Nam.

MÁY PHÁT ĐIỆN QNG