10.797222346,106.677222250

GSW30P : 30,0kVA

Máy phát điện Pramac là thương hiệu được tin dùng nhất trong hệ thống quốc phòng tại Châu Âu.

MÁY PHÁT ĐIỆN PRAMAC