10.797222346,106.677222250

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ ĐỒNG II

Cung cấp máy phát điện 75,0kVA cho Trường Tiểu Học Nhị Đồng II - Tp. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ ĐỒNG II