10.797222346,106.677222250

QGS-700 : 700,0kVA

Máy phát điện QNG là sản phẩm được tin dùng tại Việt Nam.

MÁY PHÁT ĐIỆN QNG