10.797222346,106.677222250

Màu sơn theo yêu cầu khách hàng

a

a