10.797222346,106.677222250

SV6500S : 5,0kVA

Máy phát điện Elemax được sản xuất tại Nhật Bản để đạt được chất lượng cao nhất.

MÁY PHÁT ĐIỆN ELEMAX